Tiens kitajska tradicionalna modrost

Tiens in zdravje

Pokličite nas: 041 411 929

Kitajska tradicionalna

Tradicionalni kitajski koncept o zdravju temelji na holističnem pristopu. Z integriranjem fizične, psihične in čustvene blaginje se poskuša izboljšati kakovost življenja. 

TIENS Prehranski dodatki so ustvarjeni z namenom, da ponovno vzpostavijo harmonično ravnovesje telesa. Nudijo holistično razumevanje dolgoročnega stanja blaginje. Prehranski dodatki lahko v kombinaciji z zdravo prehrano, fizično aktivnostjo in pozitivnim mentalnim pristopom, poskrbijo za višjo kakovost življenja in občutno izboljšajo vaše splošno počutje.


Teorijo pet elementov

Poetični naziv "Gibanje petih zvezd" poznamo na zahodu kot "Teorijo pet elementov". V Neijing-u beremo: "Les, ogenj, zemlja, kovina in voda predstavljajo vso pojavnost narave. To je simbolika, ki se ponavlja tudi pri človeku. 

Ta teorija simbolizira univerzalni zakon kontinuiranega cikličnega gibanja, ustvarjanja in razkrajanja. Les simbolizira spomladanski čas, čas prebujanja in rojstva, ogenj zgodnje poletje ter rast in razvoj, ki dosegata kulminacijo v zemljo  v visokem poletju in času zorenja. Kovina, jesen, simbolizira čas koncentracije in zgostitve, kot pripravo na vodo - zimo, obdobje mirovanje in smrti, ki v neskončnem naravnem ciklusu omogoča ponovno rojstvo.


Yin in Yang

Dva nasprotujoča si principa ali kakovosti, Yin in Yang, omenja že I Ching (beri i čing, tj. Knjiga sprememb) iz tretjega tisočletja pred našim štetjem. Ta dualistična teorija razvršča vse stvari in pojave v dve polarni entiteti. Tradicionalno opisujejo Yang kot sončno, Yin pa senčno stran hriba, Yang kot moški princip gibanja, energije in neba, ki je nad nami, ter Yin kot ženski princip mirovanja, snovi in zemlje, ki je pod nami. Kot pove že primer hriba, 

Yin oziroma Yang nista stalna atributa in predvsem ne napovesta nobene vrednostne oznake. Sta enakopravna, soodvisna relativna in vseskozi dinamična. Oba principa se dopolnjujeta, nadzirata in soustvarjata, v sklopu vsesplošnega spreminjanja narave, ki jo prav ta interakcija nasprotujočih si kakovosti, obenem soustvarja.